Poslední dům
Adolfa Loose

Poslední dům Adolfa Loose je nerealizovaný návrh vily, který se dochoval ve formě architektonické studie z roku 1932.

Vila byla navržena pro Evu Müllerovou, dceru Dr. Františka a Milady Müllerových.

Studenti Atelieru Girsa na Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT zpracovali pod odborným vedením v letním semestru 2020 realizační projekt samotné vily a v následujícím zimním semestru 2020/21 se věnovali architektonickému návrhu interiéru vybraných místností objektu.

1. Realizační projekt

Předmětem ateliérové práce byla podrobná prováděcí dokumentace tohoto objektu, který bude postaven jako statická maketa v životní velikosti v rámci expozice Národního technického muzea v Praze. Jedná se o dřevostavbu ve formě raumplanu, která ctí původní návrh i ve svém materiálovém pojetí, ale pro realizaci bylo nezbytné udělat pár úprav. Exteriér objektu je věrnou replikou původního návrhu dle dochovaných podkladů, interiér je oproti tomu pouze objemovou abstrakcí Loosova raumplanu a bude sloužit pro výstavní účely.

2. Návrh interiéru

Návrh interiérů vybraných místností pro maketu Posledního domu Adolfa Loose navazuje na realizační projekt tohoto objektu z letního semestru 2020. Vypracování interiérů probíhalo na základě studia dochovaných Loosových popisů, půdorysných plánů, odborných článků a literatury. Mezi řešené prostory patří obývací pokoj, jídelna, kuchyně, pracovna, ložnice s dětským pokojem a koupelna. Nejcennějším zdrojem byly dochované Rozhovory s Loosem na posteli, které jsou přepisem autorových slov o interiéru domu.

„Podívejte se, maso vyndáte z ledničky, pak ho vyperete, dáte na stůl, zpracujete a nakonec dáte do hrnce. Spočítejte, co té ženě ušetříte kroků, žádné běhání z jednoho kouta do druhého. Nad celý ten krám pověsíte uzavřené police, na lehčí nádobí, a těžké dáte do spodní části stolu. Nad sporák dejte odsavač par, do něho na spodní část dejte drát na zavěšení naběraček a na obrubu z venku umístěte kořenky, to je dobré.“

Úryvek z publikace Rozhovory s Loosem na posteli, 1932

360° virtuální prohlídka

Navržené interiéry jsou představeny kromě půdorysů, řezů, pohledů a statických vizualizací také pomocí virtuální 360° prohlídky.

„Loos už neměl dál chuť o domečku hovořit a tak jsme se bavili o všem možném, hlavně co se týkalo jeho osoby“

Úryvek z publikace Rozhovory s Loosem na posteli, 1932

Adolf Loos Světoobčan!

Poslední dům Adolfa Loose se stal součástí výstavy Národního technického muzea Adolf Loos Světoobčan. Výstava pořádaná u příležitosti 150. výročí narození Adolfa Loose má připomenout osobnost, tvorbu a základní ideje tvorby významného architekta, jehož odkaz je stále aktuální a inspirující.

Atelier Girsa

Ústav památkové péče
Fakulty architektury FA ČVUT

Semestrální práci realizačního projektu v letním semestru 2020 zpracovali studenti:
Bc. Dominika Blahová,
Bc. Tomáš Beneš,
Bc. Martin Hanuš

a v zimním semestru 2020/21 na návrhu interiéru pokračovali:
Bc. Dominika Blahová,
Bc. Tomáš Beneš,
Bc. Eliška Šmardová
.

projekt vznikl na Fakultě architektury ve spolupráci s Národním technickým muzeem a Muzeem hlavního města Prahy – Studijní a dokumentační centrum Norbertov.

Odborné vedení

Ústav památkové péče FA ČVUT
prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa
Ing. arch. Martin Čtverák

Ústav stavitelství I FA ČVUT
Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D.
Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D.

Odborné konzultace a archivní podklady:

Národní technické muzeum
Mgr. Karel Ksandr

Muzeum hlavního města Prahy – Studijní a dokumentační centrum Norbertov
Ing. arch. Petr Krajči
Mgr. Maria Szadkowska

Produkce videa a webových stránek
Ing. arch. Martin Čtverák